Strategi

Business Optimum


Virksomhedens strategi

Har du styr på virksomhedens strategi eller har den daglige drift taget overhånd?


Alle virksomheder starter med et idegrundlag - den gode ide eller et ønske om at gøre en forskel,

et ønske om at tjene penge eller hvad det nu måtte være der driver en til at gøre det man er god til.


Virksomhedens mål er et udtryk for en ønskværdig fremtidig tilstand.


Virksomhedens strategi er mere målrettet og konkret. Her udtrykker virksomheden hvorledes man vil

nå de opstillede mål m.h.t. salg, kunder, produktudvikling m.m.


Strategien er det overordnede værktøj som virksomheden skal styres efter. Et stort problem i mange

virksomheder er blot at stategi er noget man taler om i bestyrelsen og ledelsen. På mellemlederniveau kender man

måske og måske ikke strategien. Hvis man ikke kender den, så er problemet endnu større, for så mangler man et

vigtigt styringsredskab. Kender man den, har man i mange virksomheder ikke tid til de store overvejelser for der er

for travlt til at tænke nærmere over det.

Det dur ikke. Strategien er nemlig den eneste grund til at man er i virksomheden. Det betyder at der er et hul i

organisationen. Det dur ikke, for her kan ligge mange penge skjult!


Det er derfor vigtigt at alle parter i virksomheden kender strategien således at alle trækker samme vej og ikke

spilder tiden på noget der ikke skaber værdi på bundlinien. For at dette lader sig gøre, skal strategien gøres

operationel.Lad os i fællesskab få styr på virksomhedens strategi således at du og din virksomhed har et effektivt

styringsredskab for fremtiden.