Virksomhedens processer

Business Optimum

Virksomhedens processer

Virksomhedens processer er nøglen til værdiskabelsen. Hvis ikke der var processer ville det kræve

at når et problem var løst ville det skulle løses igen og igen. Med andre ord, processer skaber

evnen til at løse opgaver og problemer!


Imidlertid findes der to typer af processer, nemlig de formelle processer der er synlige og tilrettelagte,

og de uformelle processer der er usynlige og opstået hen ad vejen.

Begge procestyper findes i alle virksomheder, men det er vigtigt at man forholder sig til dem og at de

bidrager positivt til virksomhedens drift og dermed bundlinje. Sker dette ikke, kan det være skadeligt

for virksomheden og direkte påvirke virksomhedens konkurenceevne i negativ retning.


Synliggørelse og optimering af en virksomheds processer kræver analyse af hvilke opgaver som

processerne skal løse.

Få derfor en uvildig vurdering af din virksomheds processer så vi i fællesskab kan se om noget kan og

bør justeres og dermed optimeres således at unødige processer ikke koster virksomheden penge eller

manglende indtjening.

En virksomhed der ikke har styr på processerne, er ofte også kendetegnet ved at der bruges alt for meget

tid på "brandslukning" som dermed stjæler tid fra det der er produktivt.